ข้อมูลงบทดลอง
ข้อมูลงบทดลอง ปีงบประมาณ พ.ศ 2565
ข้อมูลงบทดลอง ปีงบประมาณ พ.ศ 2564
ข้อมูลงบทดลอง ปีงบประมาณ พ.ศ 2563
ข้อมูลงบทดลอง ปีงบประมาณ พ.ศ 2562
ข้อมูลงบทดลอง ปีงบประมาณ พ.ศ 2561

ข้อมูลงบทดลอง ปีงบประมาณ พ.ศ 2560