8 มกราคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพสอง  ได้จัดกิจกรรม  ส่งท้ายปีเก่า   ต้อนรับปีใหม่

8 มกราคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพสอง  ได้จัดกิจกรรม  ส่งท้ายปีเก่า   ต้อนรับปีใหม่   ให้กับคณะครู  เจ้าหน้าที่  เพื่อสร้างความสัมพันธไมตรีที่ดีต่อคนในองค์กร  โดยนางวิไลรัตน์  แสงวณิช   ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง  ได้ให้พรแก่คณะครู  เจ้าหน้าที่ พร้อมกล่าวเปิดงาน  จากนั้นได้มีกิจกรรม  จับรางวัลแจกให้คณะครู  เจ้าหน้าที่   กิจกรรมแลกของขวัญ  กิจกรรมประกวด คาวบอย  คาวเกอร์  ตามลำดับ


ประมวลภาพกิจกรรม
    หน้า
  • 1
  • 2

ระบบสารสนเทศภายใน

สาระความรู้