วันจันทร์ที่ ๒๕ เมย.๖๕ร่วมต้อนรับและปฐมนิเทศ นายณัฐพล ไชยยงค์ ครู วิทยาลัยเทคนิคน่าน

      วันจันทร์ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ นายวุฒินันท์ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครูบุคลากรทางการศึกษา ไหว้พระประจำวิทยาลัยการอาชีพสอง และร่วมต้อนรับและปฐมนิเทศ นายณัฐพล ไชยยงค์ ครู วิทยาลัยเทคนิคน่าน ผู้เข้ารับการพัฒนาการฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษาและศึกษาดูงานโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ ณ วิทยาลัยการอาชีพสอง


ประมวลภาพกิจกรรม
No Image No Image No Image