วันจันทร์ที่ ๒๕ เมย.๖๕พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันจันทร์ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายวุฒินันท์ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง พร้อมด้วยคณะครูบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมสาทิศลักษณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พร้อมกล่าวถวายราชสดุดี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกนึกถึงพระเกียรติคุณ ต่อองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พร้อมด้วย นายกกิ่งกาชาดอำเภอสอง หัวหน้าส่วนาราชการ หัวหน้าหน่วยงาน พนักงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสอง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ทั้งนี้ผู้ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ อย่างเคร่งครัด https://www.facebook.com/media/set/?vanity=publicrelationsSICC&set=a.5199223546824111


ประมวลภาพกิจกรรม
No Image No Image