วันศุกร์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕ Click Off เยี่ยมบ้านนักเรียนนักศึกษา ๒๕๖๔

วันศุกร์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕ นายวุฒินันท์ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง เป็นประธานเปิด Click Off เยี่ยมบ้านนักเรียนนักศึกษา เพื่อลดปัญหาการออกกลางคัน และติดตามนักเรียนนักศึกษากลุ่มเสี่ยงในช่วงปิดภาคเรียน ณ วิทยาลัยการอาชีพสอง

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=publicrelationsSICC&set=a.5155124497900683


ประมวลภาพกิจกรรม