8 พ.ย. 61 นางวิไลรัตน์ แสงวณิช ผอ.วก.สอง รับโล่และเกียรติบัตรสถานศึกษาอาชีวศึกษาปี60ระดับดีเยี่ยม

8 พฤศจิกายน 2561 นางวิไลรัตน์ แสงวณิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง  รับโล่และเกียรติบัตรสถานศึกษาอาชีวศึกษาที่มีผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับ “ดีเยี่ยม” จาก พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในการประชุมมอบนโยบายผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและเอกชน  ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ  2562 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานี จ.ปทุมธานี


ประมวลภาพกิจกรรม

ระบบสารสนเทศภายใน

สาระความรู้