8 พ.ย. 61  นายอัศวิน ข่มอาวุธ รอง ผอ.วก.สอง เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ID PLAND

8 พฤศจิกายน 2561  นายอัศวิน ข่มอาวุธ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการอาชีพสอง เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแบบประเมินตนเองและแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN)  ผ่านทางเว็บไซต์ r-idplan.net ให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดหลักการประเมินสมรรถนะ (Competency Based  Approach) จะทำให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถรู้จุดเด่น  จุดด้อยของความสามารถในการปฏิบัติงานของตน และสามารถพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับความต้องการจำเป็นของของหน่วยงาน และของตนเองอย่างแท้จริง  อีกทั้งจะทำให้การพัฒนาครูดำเนินไปอย่างประหยัด และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล โดยได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  ณ ห้องปฏิบัติการทางภาษาอังกฤษ วิทยาลัยการอาชีพสอง


ประมวลภาพกิจกรรม
No Image

ระบบสารสนเทศภายใน

สาระความรู้