8 พ.ย. 61  นายอัศวิน ข่มอาวุธ รอง ผอ.วก.สอง รับมอบเกียรติบัตร จากผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

8 พฤศจิกายน 2561  นายอัศวิน ข่มอาวุธ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการอาชีพสอง รับมอบเกียรติบัตรจากนายพงศ์รัตน์   ภิรมย์รัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่  ในการจัดกิจกรรม "การเรียนรู้ ก้าวสู่ ไทยแลนด์ ๔.๐" โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคม เพื่อจัดทำรูปแบบ และแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่  โดยมี ดร.ศิริพันธ์  ขวัญอ่อน  ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การดำเนินการ

ทั้งนี้  วิทยาลัยการอาชีพสองได้ร่วมจัดนิทรรศการ SICC PLC 4.0 ร่วมกับโรงเรียนต้นแบบฯ สถานศึกษาในระดับอุดมศึกษา สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาแพร่  และการนำเสนอการสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์จากกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่จังหวัดแพร่ และโรงเรียนต้นแบบฯ ด้วย


ประมวลภาพกิจกรรม
No Image No Image No Image

ระบบสารสนเทศภายใน

สาระความรู้