6 พ.ย. 61 นางวิไลรัตน์ แสงวณิช ผอ.วก.สอง เกียรติบัตรโครงการ “ Party Youth Saving Season 5”

6 พฤศจิกายน 61 นางวิไลรัตน์ แสงวณิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง มอบเกียรติบัตรให้นักเรียน นักศึกษาที่มีการออมเงินกับธนาคารโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ กิจกรรมส่งเสริมการออมธนาคารโรงเรียน ประจำปี 2561 ภายใต้โครงการ “ Party Youth Saving Season 5”


ประมวลภาพกิจกรรม
No Image No Image

ระบบสารสนเทศภายใน

สาระความรู้