วิทยาลัยการอาชีพสอง จับมือกับมหาวิทยาลัยกุ้นหลิน ประเทศจีน ในการรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนมาฝึกประสบการณ์

9  กรกฎาคม 2561 นางวิไลรัตน์  แสงวณิช  พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู  เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับครูฝึกสอน นักศึกษาแลกเปลี่ยน จากมหาวิทยาลัยกุ้นหลิน ประเทศจีน ในการมาสอนภาษาจีนให้กับนักเรียน นักศึกษาจำนวน 2 เดือน จำนวน 2 ท่าน คือ MS.Zhou  Xiaomei   และ Ms”Li Tingting ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพสอง


ประมวลภาพกิจกรรม

ระบบสารสนเทศภายใน

สาระความรู้