คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน ให้การต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

วันอาทิตย์ที่8 กรกฎาคม 2561นายอาคม โตพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้การตรวจเยี่ยม ตามโครงการก่อสร้างเส้นทาง พร.3005 แยกทางหลวงหมายเลข 103 - บ้านศรีมูลเรือง อ.สอง จ.แพร่ กม. ที่ 7+400 (หน้าวิทยาลัยการอาชีพสอง) และโครงการหน้าโรงเรียนปลอดภัย ทั้งนี้นางวิไลรัตน์ แสงวณิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง ได้กล่าวรายงานในเรื่องการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพสอง รู้จักวินัยจราจร และสวมหมวกนิรภัยมาวิทยาลัยด้วย โดยนายอาคม โตพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ให้โอวาทต่อ นักเรียน นักศึกษา ชมรมต้านภัยยาเสพติดและลดอุบัติเหตุ รวมถึงประชาชน คณะครู เจ้าหน้าที่ ในการใช้ถนนอย่างปลอดภัย และปลูกฝังวินัยจราจร และได้มอบหมวกนิรภัย ให้กับนักเรียนนักศึกษาชมรมต้านภัยยาเสพติดและลดอุบัติเหตุตลอดจนประชาชนที่มาร่วมต้อนรับในครั้งนี้ด้วย


ประมวลภาพกิจกรรม
    หน้า
  • 1
  • 2
  • 3

ระบบสารสนเทศภายใน

สาระความรู้