12 มิ.ย. 61 แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วก.สอง ศูนย์ ICT ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จ.พะเยา

    12  มิถุนายน  พ.ศ. 2561 นายสุธีร์  ฟูเต็มวงค์   หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  วิทยาลัยการอาชีพสอง  และทั้งนักเรียนทวิศึกษา (โครงการเรียนร่วมทวิศึกษา แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ)  ทั้งระดับ  ปวช.1 , ปวช.2  และปวช.3   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 จังหวัดแพร่ พร้อมคณะครู  เข้าศึกษาดูงานศูนย์สารสนเทศและการสื่อสาร  ณ มหาวิทยาลัยพะเยา  จังหวัดพะเยา  โดยได้รับฟังการบรรยายในหัวข้อเรื่องระบบเครือข่าย  จากนั้นได้เข้าชมห้อง Server  และได้นำนักเรียนนักศึกษาชมความงามของขว้านพะเยาก่อนเดินทางกลับ

     ในการนี้  วิทยาลัยการอาชีพสอง  ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร  เจ้าหน้าที่  และคณะครูงานศูนย์สารสนเทศและการสื่อสาร ที่ให้การต้อนรับ  รวมถึงให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา และคณครูผู้เข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้เป็นอย่างสูง


ประมวลภาพกิจกรรม
    หน้า
  • 1
  • 2

ระบบสารสนเทศภายใน

สาระความรู้