31 พ.ค. 61 ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่และคณะ พบปะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสอง

31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ และคณะ พบปะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน นักศึกษา ตามโครงการป้อเมืองแป้พบปะนักเรียน ทั้งนี้เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและจังหวัด รวมไปถึงส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของนักเรียน นักศึกษา โดยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟังปัญหาความเดือดร้อนและรับทราบข้อเสนอแนะจากผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา  ในการนี้  นางวิไลรัตน์  แสงวณิช  ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่  นักเรียน นักศึกษา ให้การต้อนรับ


ประมวลภาพกิจกรรม
    หน้า
  • 1
  • 2

ระบบสารสนเทศภายใน

สาระความรู้