แผนกการบัญชีส่งนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาการบัญชีในภาคเรียนที่1/2561

แผนกการบัญชีวิทยาลัยการอาชีพสอง ส่งนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาการบัญชีในภาคเรียนที่1/2561 จำนวน4คนกับ บริษัท สยามฮ่องกง ไชนีสฟู้ด จำกัดเพื่อให้นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชีพในสถานประกอบการ ตั้งแต่วันที่5มี.ค - 7ก.ย 61


ประมวลภาพกิจกรรม
No Image No Image No Image

ระบบสารสนเทศภายใน

สาระความรู้