ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 รับใบประกาศนียบัตร ณ วิทยาลัยเทคนิคแพร่

วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพสองร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียน นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2560 และเข้ารับใบประกาศนียบัตรที่วิทยาลัยเทคนิคแพร่


ประมวลภาพกิจกรรม
    หน้า
  • 1
  • 2

ระบบสารสนเทศภายใน

สาระความรู้