วก.สอง ให้บริการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center 2561

เสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 - อาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 วิทยาลัยการอาชีพสอง ให้บริการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center แก่ประชาชน โดยให้บริการ ซ่อมรถจักรยานยนต์ เครื่องยนต์การเกษตร เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  เครื่องคอมพิวเตอร์  โดยได้เปิดให้บริการ คือ 
ชุดปฏิบัติงานตำบลแดงชุมพล ชุดที่ 1   บ้านป่าแดงใต้  ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง  
ชุดปฏิบัติงานตำบลแดงชุมพล ชุดที่ 2   บ้านแดนชุมพลหมู่ที่ 1 ณ ศาลาเอนกประสงค์
ชุดปฏิบัติการห้วยโรง ชุดที่ 1 บ้านห้วยโรงนอก และ บ้านห้วยโรงใน ณ โรงเรียนบ้านห้วยโรง
ชุดปฏิบัติการห้วยโรง ชุดที่ 2 บ้านห้วยแก๊ต  และ บ้านห้วยกี้ ณ วัดห้วยแก๊ต และ ศาลาเอนกประสงค์


ประมวลภาพกิจกรรม
    หน้า
  • 1
  • 2
  • 3

ระบบสารสนเทศภายใน

สาระความรู้