เข้าร่วมโครงการอาชีวะโชว์พราว4.0 ณ.วิทยาลัยเทคนิคแพร่

วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 วิทยาลัยการอาชีพสองส่งตัวแทนครูและนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอาชีวะโชว์พราว 4.0 เปิดพื้นที่โชว์พราว 77จังหวัด ทั่วประเทศ  โครงการนี้จัดขึ้นที่ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ ภายในงานมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมของนักศึกษาอาชีวศึกษาทั้งจังหวัดแพร่ เข้าร่วมจัดงานครั้งนี้


ประมวลภาพกิจกรรม

ระบบสารสนเทศภายใน

สาระความรู้