12 ม.ค. 61 วก.สอง ร่วมสนับสนุนของขวัญวันเด็กแห่งชาติสำหรับเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ จ.แพร่

12 มกราคม 2561  นายจตุรนต์ แสนโซ้ง  รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง พร้อมกับเจ้าหน้าที่ ร่วมสนับสนุนของขวัญวันเด็กแห่งชาติสำหรับเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่


ประมวลภาพกิจกรรม
No Image No Image No Image

ระบบสารสนเทศภายใน

สาระความรู้