6 ก.ย. 60 ที่ผ่านมา วก.สอง เปิดการ ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

วันที่ 6 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา นายจตุรนต์   แสนโซ้ง รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เป็นประธาน เปิดการ ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและวิชาพื้นฐาน ระดับ สถานศึกษา ภายใต้การดำเนินงานของงานกิจกรรม นักเรียน นักศึกษา ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพสอง ภายในงานได้จัดการแสดงการแข่งขันร้องเพลง และทักษะวิชาการฯลฯ


ประมวลภาพกิจกรรม
    หน้า
  • 1
  • 2

ระบบสารสนเทศภายใน

สาระความรู้