ุ6 พ.ย. 60 วก.สอง จัดประชุมคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 3/2560

6 พฤศจิกายน 2560 วิทยาลัยการอาชีพสอง จัดประชุมคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 3/2560 เรื่อง การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ อศจ.แพร่ โดยมีนายบุญธรรม เกี้ยวฝั้น  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแพร่  ประทานอาชีวศึกษาจังหวัดแพร่  เป็นประทานในการประชุมในครั้งนี้


ประมวลภาพกิจกรรม
No Image

ระบบสารสนเทศภายใน

สาระความรู้