สถานที่ตั้งและเนื้อที่

        วิทยาลัยการอาชีพสอง ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 535 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านหนุน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ 54120

        มีเนื้อที่ประมาณ 61 ไร่ 1 งาน 5 ตารางวา แยกเป็น

        * ที่ดินสาธารณประโยชน์ ประมาณ 60 ไร่

        * ที่ดินบริจาคจำนวนประมาณ 1 ไร่ 1 งาน 5 ตารางวา

        ที่ดินสาธารณประโยชน์ ประมาณ 60 ไร่ และที่ดินบริจาคจำนวนประมาณ 41 ไร่ 1 งาน 5 ตารางวา  เริ่มเปิดดำเนินการเรียนการสอน ครั้งแรกตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2541 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2541