ข่าวกิจกรรม

วันพุธที่21กุมภาพันธ์ 2561 นายจตุรนต์  แสนโซ้ง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง พร้อมด้วยตัวแทนคณะครูวิทยาลัยการอาชีพสองร่วมกับคณะครูโรงเรียนเวียงเทพวิทยาได้ทำการปฐมนิเทศให้ความรู้และให้โอวาทแก่นักเรียนระบบทวิศึกษาโรงเรียนเวียงเทพวิทยา ณ ห้องประชุมโรงเรียนเวียงเทพวิยา การปฐมนิเทศครั้งนี้เพื่อให้นักเรียนระบบทวิศึกษาได้ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการในช่วงภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560  เพื่อให้นักเรียนได้มีแนวทางในการปฏิบัติและข้อควรพึงกระทำในช่วงฝึกประสบการณ์วิชาชีพ


วีดีทัศน์แนะนำวิทยาลัยการอาชีพสอง

วีดีทัศน์วิทยาลัยการอาชีพสอง รางวัลสถานศึกษาต้นเเบบระดับชาติ

วีดีทัศน์วิทยาลัยการอาชีพสองเข้า รับรางวัลชนะเลิศระบบติดตามดูเเลผู้เรียน
แผนกวิชา
  • แผนกวิชายานยนต์
  • แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
  • แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
  • แผนกวิชาการบัญชี
  • แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
  • แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ส่วนงานภายใน

ระบบสารสนเทศภายใน

สาระความรู้