ข่าวกิจกรรม

วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพสอง จัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา  ให้แก่นักเรียนนักศึกษา ครูแและบุคลากรวิทยาลัยการอาชีพสอง เพื่อเสริมสร้างสภาวะจิตใจและคุณธรรม ให้แก่นักเรียนนักศึกษา ให้เป็นคนดี มีคุณธรรมต่อสังคม  โดยสถานที่หล่อเทียนจัดขึ้นที่บริเวณด้านหน้าอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยการอาชีพสอง  โดยมีนางวิไลรัตน์  แสงวณิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง นายจตุรนต์  แสนโซ้ง พร้อมด้วยคณะครู และ เจ้าหน้าที่ นักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมการหล่อเทียน 


วีดีทัศน์แนะนำวิทยาลัยการอาชีพสอง

วีดีทัศน์วิทยาลัยการอาชีพสอง รางวัลสถานศึกษาต้นเเบบระดับชาติ

วีดีทัศน์วิทยาลัยการอาชีพสองเข้า รับรางวัลชนะเลิศระบบติดตามดูเเลผู้เรียน

อาชีวะ ฝืมือชนคนสร้างชาติ
แผนกวิชา
  • แผนกวิชายานยนต์
  • แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
  • แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
  • แผนกวิชาการบัญชี
  • แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
  • แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ส่วนงานภายใน

ระบบสารสนเทศภายใน

สาระความรู้