ข่าวกิจกรรม

วันที่ 6 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา นายจตุรนต์   แสนโซ้ง รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เป็นประธาน เปิดการ ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและวิชาพื้นฐาน ระดับ สถานศึกษา ภายใต้การดำเนินงานของงานกิจกรรม นักเรียน นักศึกษา ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพสอง ภายในงานได้จัดการแสดงการแข่งขันร้องเพลง และทักษะวิชาการฯลฯ


วีดีทัศน์แนะนำวิทยาลัยการอาชีพสอง

วีดีทัศน์วิทยาลัยการอาชีพสอง รางวัลสถานศึกษาต้นเเบบระดับชาติ

วีดีทัศน์วิทยาลัยการอาชีพสองเข้า รับรางวัลชนะเลิศระบบติดตามดูเเลผู้เรียน
แผนกวิชา
  • แผนกวิชายานยนต์
  • แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
  • แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
  • แผนกวิชาการบัญชี
  • แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
  • แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ส่วนงานภายใน

ระบบสารสนเทศภายใน

สาระความรู้