ข่าวกิจกรรม

            16 พฤศจิกายน 2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาว จำนวน 500 ชุด ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพสอง โดยมีนางวิไลรัตน์ แสงวณิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงประชาชนให้การต้อนรับ
            เมื่อเวลา 09.40 น. นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี พร้อมด้วย นายพงค์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พร้อมคณะ เดินทางมาถึงพื้นที่มอบสิ่งของพระราชทาน ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพสอง โดยนางวิไลรัตน์ แสงวณิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงประชาชนได้ให้การต้อนรับบริเวณด้านหน้าหอประชุมวิทยาลัยการอาชีพสอง จากนั้น นายพงค์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ได้กล่าวต้อนรับ รายงานจำนวนผู้เข้าร่วมรับสิ่งของพระราชทาน พร้อมรายงานสถานการณ์ภัยหนาวเมื่อปี 2560 และกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จากนั้น นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี กล่าวถึงวัตถุประสงค์ และเชิญพระกระแสรับสั่งของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการเชิญสิ่งของพระราชทาน (จำนวน 500 ชุด) เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชน
            และในเวลา 10.30 น. ได้เดินทางต่อไปยังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 อำเภอร้องกวาง จ.แพร่


วีดีทัศน์แนะนำวิทยาลัยการอาชีพสอง

วีดีทัศน์วิทยาลัยการอาชีพสอง รางวัลสถานศึกษาต้นเเบบระดับชาติ

วีดีทัศน์วิทยาลัยการอาชีพสองเข้า รับรางวัลชนะเลิศระบบติดตามดูเเลผู้เรียน

อาชีวะ ฝืมือชนคนสร้างชาติ
แผนกวิชา
  • แผนกวิชายานยนต์
  • แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
  • แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
  • แผนกวิชาการบัญชี
  • แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
  • แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ส่วนงานภายใน

ระบบสารสนเทศภายใน

สาระความรู้