ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง

089-2777354
wutthinun07@gmail.com
Junthong-Wutthinun

ข่าวกิจกรรม

      วันจันทร์ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ นายวุฒินันท์ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครูบุคลากรทางการศึกษา ไหว้พระประจำวิทยาลัยการอาชีพสอง และร่วมต้อนรับและปฐมนิเทศ นายณัฐพล ไชยยงค์ ครู วิทยาลัยเทคนิคน่าน ผู้เข้ารับการพัฒนาการฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษาและศึกษาดูงานโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ ณ วิทยาลัยการอาชีพสอง


วีดีทัศน์แนะนำวิทยาลัยการอาชีพสอง

วีดีทัศน์วิทยาลัยการอาชีพสอง รางวัลสถานศึกษาต้นเเบบระดับชาติ

วีดีทัศน์วิทยาลัยการอาชีพสองเข้า รับรางวัลชนะเลิศระบบติดตามดูเเลผู้เรียน
แผนกวิชา
  • แผนกวิชายานยนต์
  • แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
  • แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
  • แผนกวิชาการบัญชี
  • แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
  • แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ส่วนงานภายใน
ระบบสารสนเทศภายใน

สาระความรู้