ข่าวกิจกรรม

วันจันทร์ ที่ 10 กันยายน 2561 นางวิไลรัตน์ แสงวณิช เป็นประธานในการเปิด โครงการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักศึกษาที่กำลังจะออกฝึกประสบการณ์ระบบทวิภาคี เพื่อชี้แจงการปฏิบ้ติและทำความตกลงกับผู้ปกครอง ระหว่างที่นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์ โดยในการนี้ นายอัศวิน ข่มอาวุธ และ นายจตุรนต์ แสนโซ้ง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง ได้พบปะผู้ปกครองก่อนที่ นายณัฐวุฒิ พิงคะสัน หัวหน้าทวิภาคี จะดำเนินการชี้แจงในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


วีดีทัศน์แนะนำวิทยาลัยการอาชีพสอง

วีดีทัศน์วิทยาลัยการอาชีพสอง รางวัลสถานศึกษาต้นเเบบระดับชาติ

วีดีทัศน์วิทยาลัยการอาชีพสองเข้า รับรางวัลชนะเลิศระบบติดตามดูเเลผู้เรียน

อาชีวะ ฝืมือชนคนสร้างชาติ
แผนกวิชา
  • แผนกวิชายานยนต์
  • แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
  • แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
  • แผนกวิชาการบัญชี
  • แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
  • แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ส่วนงานภายใน

ระบบสารสนเทศภายใน

สาระความรู้