ข่าวกิจกรรม

13-15 มีนาคม พ.ศ. 2561  นางวิไลรัตน์  แสงวณิช  ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง เป็นประธานในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการตลาดบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ในการนี้ได้มีนายนเรศ  สุขร่องช้าง  ครูผู้สอนแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการด้วย 


วีดีทัศน์แนะนำวิทยาลัยการอาชีพสอง

วีดีทัศน์วิทยาลัยการอาชีพสอง รางวัลสถานศึกษาต้นเเบบระดับชาติ

วีดีทัศน์วิทยาลัยการอาชีพสองเข้า รับรางวัลชนะเลิศระบบติดตามดูเเลผู้เรียน
แผนกวิชา
  • แผนกวิชายานยนต์
  • แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
  • แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
  • แผนกวิชาการบัญชี
  • แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
  • แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ส่วนงานภายใน

ระบบสารสนเทศภายใน

สาระความรู้