ข่าวกิจกรรม

       9 - 10  มีนาคม  2562 วิทยาลัยการอาชีพสอง ออกหน่วย Fix it Center ชุดที่ 1 ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 7 และ วัดบ้านลอง ชุดที่ 2 ณ วัดบ้านหนุนใต้ และ ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 10 ตามลำดับ

       วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562 นางวิไลรัตน์  แสงวณิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง ให้การตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ คณะครู และ นักเรียนนักศึกษา ทั้ง 2 ศูนย์

       ในวันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562 นางวิไลรัตน์  แสงวณิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง มอบหมายให้นายอัศวิน ข่มอาวุธ , ว่าที่ ร.ต.จิรศักดิ์ จันกัน (รอง ผอ. วก.สอง) คณะครู และนักศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ นายบุญธรรม เกี้ยวฝั้น ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ประธาน อศจ.แพร่ ผอ.วท.แพร่ และคณะ ให้เกียรติตรวจเยี่ยมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix IT Center ของ วิทยาลัยการอาชีพสอง พื้นที่บริการ หมู่ 3 หมู่ 6 หมู่ 8 และ หมู่ 10 ณ วัดบ้านลอง และ ศาลาอเนกประสงค์หมู่ 10

       ในการนี้ นายบุญธรรม เกี้ยวฝั้น ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 ประธาน อศจ.แพร่ ผอ.วท.แพร่ ได้พบปะพูดคุยกับประชาชนในพื้นที่ ที่นำเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน รถจักรยานยนต์ และเครื่องยนต์ทางการเกษตร มารับบริการ โดยศูนย์ Fix It วก.สอง มีจำนวนผู้มาใช้บริการรวมทั้งสิ้น 332 ราย

       ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ facebook : งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยการอาชีพสอง
       https://www.facebook.com/pg/publicrelationsSICC/photos/?tab=album&album_id=2198831740196655


วีดีทัศน์แนะนำวิทยาลัยการอาชีพสอง

วีดีทัศน์วิทยาลัยการอาชีพสอง รางวัลสถานศึกษาต้นเเบบระดับชาติ

วีดีทัศน์วิทยาลัยการอาชีพสองเข้า รับรางวัลชนะเลิศระบบติดตามดูเเลผู้เรียน

อาชีวะ ฝืมือชนคนสร้างชาติ
แผนกวิชา
  • แผนกวิชายานยนต์
  • แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
  • แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
  • แผนกวิชาการบัญชี
  • แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
  • แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ส่วนงานภายใน

ระบบสารสนเทศภายใน

สาระความรู้