ข่าวกิจกรรม

วันนี้เวลา 13.00 น. วิทยาลัยการอาชีพสอง ส่งมอบริบบิ้นดำ ตามโครงการ "อาชีวะอาสา ทำดีเพื่อพ่อ"
เพื่อเป็นการถวายพระราชกุลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในส่วนราชการที่มีประชาชนไปใช้บริการ จำนวน 6 แห่ง จำนวน 1200 ชิ้น ดังนี้ 1.ที่ว่าการอำเภอสอง  2. สถานีตำรวจสอง 3.ธนาคารออมสินสาขาสอง 4.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรอำเภอสอง 5.องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหนุน 6.โรงพยาบาลสอง


วีดีทัศน์แนะนำวิทยาลัยการอาชีพสอง

วีดีทัศน์โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา

วีดีทัศน์โครงการสร้างเสริมสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา
แผนกวิชา
  • แผนกวิชายานยนต์
  • แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
  • แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
  • แผนกวิชาการบัญชี
  • แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
  • แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ส่วนงานภายใน

ระบบสารสนเทศภายใน

สาระความรู้