ข่าวกิจกรรม

        21 มิถุนายน  พ.ศ. 2561  วิทยาลัยการอาชีพสอง  จัดกิจกรรม  “พิธีไหว้ครู”  ประจำปีการศึกษา 2561
        นางวิไลรัยต์  แสงวณิช  ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง นำคณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ ไหว้พระพุทธรูป  ไหว้พระพรหม  และไหว้พระพิษณุกรรมองค์ใหญ่ ก่อนที่จะนำคณะผู้บริหาร คณะครู พร้อมนักเรียนนักศึกษา  ร่วมศาสนพิธีทางศาสนา  ร่วมพิธีไหว้ครูช่าง  จากนั้นตัวแทนผู้เรียนที่ถือพาน พร้อมใจกันนำพาน มาไหว้ครู ซึ่งในวันนี้วิทยาลัยการอาชีพสองได้แจกทุนวันครูให้กับผู้เรียนจำนวน 38 ทุน ซึ่งในการนี้ทีนางปิยพัชร์ ไพบูลย์ศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ และกิ่งกาชาดอำเภอสอง  มามอบทุนการศึกษาให้จำนวน 2 ทุน ทุนการศึกษาละ 2,000 บาท ให้แก่นักเรียนวิทยาลัยการอาชีพสอง นายกฤษดา ศรีทา ปวช. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  และ นายพงศกร  ดอนแก้ว สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง  เพื่อนำไปใช้ในการศึกษาเล่าเรียน อีกด้วย
         วิทยาลัยการอาชีพสองขอขอบคุณผู้ที่มอบทุนการศึกษา  รวมถึงผู้ที่มีจิตศรัทธาถวายปัจจัยในการร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีทางศาสนาทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วย
         ในภาคบ่าย  ได้มีการให้ผู้เรียนบำเพ็ญประโยชน์ในการ Big Cleaning day ในเขตพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อทำความดีมอบแด่ครูผู้มีพระคุณ


วีดีทัศน์แนะนำวิทยาลัยการอาชีพสอง

วีดีทัศน์วิทยาลัยการอาชีพสอง รางวัลสถานศึกษาต้นเเบบระดับชาติ

วีดีทัศน์วิทยาลัยการอาชีพสองเข้า รับรางวัลชนะเลิศระบบติดตามดูเเลผู้เรียน

อาชีวะ ฝืมือชนคนสร้างชาติ
แผนกวิชา
  • แผนกวิชายานยนต์
  • แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
  • แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
  • แผนกวิชาการบัญชี
  • แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
  • แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ส่วนงานภายใน

ระบบสารสนเทศภายใน

สาระความรู้