ข่าวกิจกรรม

วิทยาลัยการอาชีพสอง  ได้เข้ากิจกรรม Marketing Plan Contest ได้ดำเนินการจัดอบรม สัมมนาแผนการตลาดเเละมีนักศึกษาร่วมส่งแผนการตลาด ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอการจัดกิจกรรม Part Event Day  ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 บริเวณหน้าตึกพาณิชยาการณ์ วิทยาลัยการอาชีพสอง ที่ผ่านมา ผลปรากฏว่า วิทยาลัยการอาชีพสอง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ Marketing Plan Contest  ประจำเขตพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งได้ไปรับรางวัล ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา 


วีดีทัศน์แนะนำวิทยาลัยการอาชีพสอง

วีดีทัศน์วิทยาลัยการอาชีพสอง รางวัลสถานศึกษาต้นเเบบระดับชาติ

วีดีทัศน์วิทยาลัยการอาชีพสองเข้า รับรางวัลชนะเลิศระบบติดตามดูเเลผู้เรียน
แผนกวิชา
  • แผนกวิชายานยนต์
  • แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
  • แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
  • แผนกวิชาการบัญชี
  • แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
  • แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ส่วนงานภายใน

ระบบสารสนเทศภายใน

สาระความรู้