ข่าวกิจกรรม

วิทยาลัยการอาชีพสอง ร่วมกับ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 ได้ทำการลงนามความร่วมมือ (MOU) โครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศีกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย(ทวิศึกษา) โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยการอาชีพสอง เเละ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ พร้อมด้วยนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์25 เข้าร่วมในพิธีลงนามความร่วมมือ ในครั้งนี้อย่างพร้อมเพียง 


วีดีทัศน์แนะนำวิทยาลัยการอาชีพสอง

วีดีทัศน์วิทยาลัยการอาชีพสอง รางวัลสถานศึกษาต้นเเบบระดับชาติ

วีดีทัศน์วิทยาลัยการอาชีพสองเข้า รับรางวัลชนะเลิศระบบติดตามดูเเลผู้เรียน
แผนกวิชา
  • แผนกวิชายานยนต์
  • แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
  • แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
  • แผนกวิชาการบัญชี
  • แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
  • แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ส่วนงานภายใน

ระบบสารสนเทศภายใน

สาระความรู้