ข่าวกิจกรรม

วิทยาลัยการอาชีพสอง ได้จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกงาน เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงานอาชีพอย่างเป็นระบบ ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 โดยมี นายอัศวิน ข่มอาวุธ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง เป็นประธานในพิธี เเละ มีคณะครู นักศึกษาที่จะออกฝึกงาน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 


วีดีทัศน์แนะนำวิทยาลัยการอาชีพสอง

วีดีทัศน์วิทยาลัยการอาชีพสอง รางวัลสถานศึกษาต้นเเบบระดับชาติ

วีดีทัศน์วิทยาลัยการอาชีพสองเข้า รับรางวัลชนะเลิศระบบติดตามดูเเลผู้เรียน
แผนกวิชา
  • แผนกวิชายานยนต์
  • แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
  • แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
  • แผนกวิชาการบัญชี
  • แผนกวิชาคอมพิวเตอร์
  • แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
  • แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ส่วนงานภายใน

ระบบสารสนเทศภายใน

สาระความรู้