ข่าวกิจกรรม

วิทยาลัยการอาชีพสอง ได้ร่วมเดินขบวนประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ร่วมสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของไทย  โดยมีคณะ ผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมเดินขบวนในครั้งนี้อย่างพร้อมเพียง 


วีดีทัศน์แนะนำวิทยาลัยการอาชีพสอง

วีดีทัศน์วิทยาลัยการอาชีพสอง รางวัลสถานศึกษาต้นเเบบระดับชาติ

วีดีทัศน์วิทยาลัยการอาชีพสองเข้า รับรางวัลชนะเลิศระบบติดตามดูเเลผู้เรียน
แผนกวิชา
  • แผนกวิชายานยนต์
  • แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
  • แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
  • แผนกวิชาการบัญชี
  • แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
  • แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ส่วนงานภายใน

ระบบสารสนเทศภายใน

สาระความรู้