ข่าวกิจกรรม

วก.สอง เดินหน้าสู่การเป็นสถานศึกษาคุณธรรม
นายวัฒน์สัณห์ วังสาร รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต.ภัทรวิน แจ้งใจ หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมนิเทศติดตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม ระหว่างวันที่ 24-25 พฤษภาคม พ.ศ.2559 ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ จ.เชียงใหม่ จัดโดย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ


วีดีทัศน์แนะนำวิทยาลัยการอาชีพสอง

วีดีทัศน์วิทยาลัยการอาชีพสอง รางวัลสถานศึกษาต้นเเบบระดับชาติ

วีดีทัศน์วิทยาลัยการอาชีพสองเข้า รับรางวัลชนะเลิศระบบติดตามดูเเลผู้เรียน
แผนกวิชา
  • แผนกวิชายานยนต์
  • แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
  • แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
  • แผนกวิชาการบัญชี
  • แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
  • แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ส่วนงานภายใน

ระบบสารสนเทศภายใน

สาระความรู้