วิทยาลัยการอาชีพปัว จ.น่าน มาร่วมกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อาชีวะ สู่ความเป็นเลิศ ณ วิทยาลัยการอ
ลงข่าวโดย นายปรเมศร์ บุญเสริฐ   วันที่ 27 มิถุนายน 2556

 วิทยาลัยการอาชีพสองได้กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อาชีวะ สู่ความเป็นเลิศ โดยมี คผู้บริหาร ครู และบุคลากร จาก วิทยาลัยการอาชีพปัว จ.น่าน มาร่วมกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อาชีวะ สู่ความเป็นเลิศ ณ วิทยาลัยการอาชีพสอง จ.แพร่ เป็นโอกาสดี เลยขอเปิดตัวโครงการ Smart College เฟสแรก กับโปรแกรม e-AT ที่วิลัยฯพัฒนาขึ้นเอง โดยคุณครูวุฒิชัย นักศึกษาคนไหนไม่มาร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง ผู้ปกครองทราบทันที พร้อมวิเคราะห์นักศึกษาคนไหนมีโอกาส"ตก"กิจกรรม ให้ครูที่ปรึกษาทราบ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการออกกลางคันฯ

เขียนข่าวโดย : นายปรมศร์ บุญเสริฐ

ประมวลภาพกิจกรรม
No Image No Image
ภาพโดย : รองผู้อำนวยการ อัศวิน ข่มอาวุธ

ระบบสารสนเทศภายใน

<< ชื่อผู้ใช้ >>

<< รหัสผ่าน >>
ความรู้