แข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ตัวแทน อศจ.เข้าประกวดระดับภาคเหนือ
ลงข่าวโดย นายสุรชัย ทะสุตะ   วันที่ 23 กรกฎาคม 2555

              เมื่อวันที่ 16-17 กรกฏาคม 2555 วิทยาลัยการอาชีพสอง ได้เป็นตัวแทนของ อสจ. ส่งโครงการวิทยาศาสตร์เข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ภาคเหนือ ระดับ ปวส. ครั้งที่ 22 ประจำปีการศึกษา 2555 ณ วิทยาลัยเทคนิคสองแคว จังหวัดพิษณุโลก โดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ เป็นประธาน โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับ ปวช. มี 43 ผลงาน ระดับ ปวส. มี 41 ผลงาน รวมทั้งสิ้น 84 ผลงาน ผลงานแต่ละระดับจะคัดเลือกให้เหลือเพียง 4 ผลงงาน เพื่อเข้าร่วมแข่งขัน โครงงานวิทยาศาสตร์-เอสโซ่ ระดับประเทศ ในวันที่ 23 สิงหาคม 2555 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำรอง กรุงเทพมหานคร ดังนี้

ระดับ ปวช.

1. ผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นพุงทลาย   วิทยาลัยเทคนิคพะเยา

2. ศึกษาขนาดของเซรามิคบดมาใช้ประโยชน์ในการทำวัสดุปูพื้น วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

3. การสร้างและหาประสิทธิภาพของอุปกรณ์ขูดตัดขิงอ่อนดอง   วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย

4. ศึกษาหาผงเนื้อนุ่มจากแกนสัปปะรด   วิทยาเทคนิคลำปาง

ระดับ ปวส.

1. เครื่องกรอเส้นด้ายงานถัก    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง

2. เครื่องตัดโฟม Sci      วิทยาลัยเทคนิคพะเยา

3. ศึกษาหลักการทำงานของเครื่องตรวจจับควันบุหรี่    วิทยาลัยเทคนิคลำปาง

4. การศึกษาเปรียบเทียบการปลูกข้าว   4  วิธี

เขียนข่าวโดย : นางสาวทิพกฤตา อินไชย

ประมวลภาพกิจกรรม
No Image No Image
ภาพโดย : นางสาวทิพกฤตา อินไชย

ระบบสารสนเทศภายใน

<< ชื่อผู้ใช้ >>

<< รหัสผ่าน >>
ความรู้