ประเมินการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศ
ลงข่าวโดย นายปรเมศร์ บุญเสริฐ   วันที่ 12 กันยายน 2557

วิทยาลัยการอาชีพสอง ได้รับการประเมินการจัดการศึกษาทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศในวันที่ 11 กันยายน 2557 โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน5ท่าน เข้าตรวจเเฟ้มการปฏิบัติงาน เเละให้คำเเนะนำในครั้งนี้

เขียนข่าวโดย : นายปรเมศร์ บุญเสริฐ
วิทยาลัยเทคนิคพะเยาได้เข้าศึกษาดูงานโครงการลดปัญหา

ได้รับรางวัลเหรียญทอง ทุ่มน้ำหนักหญิงระดับชาติ

อบรมให้ความรู้กฏหมายจราจร


แนะนำวิทยาลัยการอาชีพสอง โดย vecclub ทดสอบภาษาไทย


  • แผนกวิชายานยนต์
  • แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
  • แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
  • แผนกวิชาการบัญชี
  • แผนกวิชาคอมพิวเตอร์
  • แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
  • แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ระบบสารสนเทศภายใน

<< ชื่อผู้ใช้ >>

<< รหัสผ่าน >>
ความรู้