โครงการอบรมภาคทฤษฏี ผู้ขอใบอนุญาตการขับรถตามกฏหมาย
ลงข่าวโดย นายปรเมศร์ บุญเสริฐ   วันที่ 24 พฤศจิกายน 2557

สำนักงานขนส่งจังหวัดเเพร่ ร่วมกับ วิทยาลัยการอาชีพสองได้จัดทำโครงการอบรมภาคทฤษฏี ผู้ขอใบอนุญาตการขับรถตามกฏหมาย เพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถ ใน วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ณ หอ ประชุม วิทยาลัยการอาชีพสอง 

เขียนข่าวโดย : นายปรเมศร์ บุญเริฐ
การเเข่งขันทักษะวิชาชีพเเละทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับ อศจ.แพร่ ประจำปี 2557

รับรางวัลโครงการสร้างสรรค์เยาวชนคนรุ่นใหม่ (NETGEN2)

การเเข่งขันทักษะวิชาชีพเเละวิชาพื้นฐาน ระดับหน่วย


แนะนำวิทยาลัยการอาชีพสอง โดย vecclub


  • แผนกวิชายานยนต์
  • แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
  • แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
  • แผนกวิชาการบัญชี
  • แผนกวิชาคอมพิวเตอร์
  • แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
  • แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ระบบสารสนเทศภายใน

<< ชื่อผู้ใช้ >>

<< รหัสผ่าน >>
ความรู้