วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือเเห่งชาติ ประจำปี 2557
ลงข่าวโดย นายปรเมศร์ บุญเสริฐ   วันที่ 22 กรกฎาคม 2557

วิทยาลัยการอาชีพสองรได้จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือเเห่งชาติ ประจำปี 2557 โดยมีการร่วมประกอบพิธีทบทวนคำปฏิญาณ เเละ สวนสนามของลูกเสือ

เขียนข่าวโดย : อ.สุวิทย์ สิทธิกุล
อบรมลูกเสือเสริมทักษะ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ

โครงการปลูกป่า ปลูกความดี ถวายพระราชินีฯ ปี2557

ประเมินโครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้


แนะนำวิทยาลัยการอาชีพสอง โดย vecclub


  • แผนกวิชายานยนต์
  • แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
  • แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
  • แผนกวิชาการบัญชี
  • แผนกวิชาคอมพิวเตอร์
  • แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
  • แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ระบบสารสนเทศภายใน

<< ชื่อผู้ใช้ >>

<< รหัสผ่าน >>
ความรู้