จัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน นักศึกษา และครู ในงานสืบสานวิถีชีวิตตำบลบ้านหนุน
ลงข่าวโดย นายปรเมศร์ บุญเสริฐ   วันที่ 24 มีนาคม 2558

วิทยาลัยการอาชีพสอง นำโดยท่านรองผู้อำนวยการ วัฒน์สัณห์ วังสาร และคณะครู เจ้าหน้าที่  ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน นักศึกษา และครู ในงานสืบสานวิถีชีวิตตำบลบ้านหนุน วันที่ 24 มีนาคม 2558 ณ โรงเรียนบ้านหนุนใต้ ต.บ้านหนุน อ.สอง จ.แพร่

เขียนข่าวโดย : นายปรเมศร์ บุญเสริฐ
การประกวดสถานที่เรียนรู้เฉพาะทางอาชีวศึกษา ประจำปี 2557

งานชุมนุมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ อาชีวศึกษา ระดับชาติครั้งที่ 18

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2557


วีดีทัศน์แนะนำวิทยาลัยการอาชีพสอง


วีดีทัศน์วิทยาลัยการอาชีพสอง รางวัลสถานศึกษาต้นเเบบระดับชาติ


วีดีทัศน์วิทยาลัยการอาชีพสองเข้า รับรางวัลชนะเลิศระบบติดตามดูเเลผู้เรียน


  • แผนกวิชายานยนต์
  • แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
  • แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
  • แผนกวิชาการบัญชี
  • แผนกวิชาคอมพิวเตอร์
  • แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
  • แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ระบบสารสนเทศภายใน

<< ชื่อผู้ใช้ >>

<< รหัสผ่าน >>
ความรู้