วิทยาลัยการอาชีพสองร่วมพิธีถวายพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช
ลงข่าวโดย นายปรเมศร์ บุญเสริฐ   วันที่ 27 ตุลาคม 2557

ในวันที่ 23 ตุลาคม 2557 วิทยาลัยการอาชีพสอง นำคณะผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา เเละนักเรียนนักศึกษา ร่วมพิธีถวายพวงมาลาวันปิยมหาราช ณ สนามกีฬา อำเภอสอง โดยมี ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา ภาคเอกชน ประชาชน เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลากันอย่างพร้อมเพรียง

เขียนข่าวโดย : นายปรเมศร์ บุญเสริฐ
คณะนักศึกษาระดับ ปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้

พิธีลงนามความร่วมมือและเข้าศึกษาดูงานกับบริษัทโตโย

ประชุมผู้ปกครอง และรับลงทะเบียนเรียน ประจำภาคเรียนท


แนะนำวิทยาลัยการอาชีพสอง โดย vecclub


  • แผนกวิชายานยนต์
  • แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
  • แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
  • แผนกวิชาการบัญชี
  • แผนกวิชาคอมพิวเตอร์
  • แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
  • แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ระบบสารสนเทศภายใน

<< ชื่อผู้ใช้ >>

<< รหัสผ่าน >>
ความรู้