การแข่งขันกีฬาอาชีวะภาคเหนือ ครั้งที่ 9 ( พระเจ้าเสือเกมส์ )
ลงข่าวโดย นายปรเมศร์ บุญเสริฐ   วันที่ 25 กรกฎาคม 2557

วิทยาลัยการอาชีพสองเข้าร่วม การแข่งขันกีฬาอาชีวะภาคเหนือ ครั้งที่ 9 ( พระเจ้าเสือเกมส์ )สนามกีฬากลางจังหวัดพิจิตร ได้รับรางวัลชนะเลิศ กีฬากรีฑา ประเภททุ่มน้ำหนักหญิง ระยะที่ขว้างไกลที่สุด 8.69 เมตร

เขียนข่าวโดย : นายชวกร เเผ่นคำ
ประเมินคุณภาพภายใน โดยหน่วยงานต้นสังกัดประจำปี 2556

นำเสนอผลงานในเวทีเสวนาเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ Best Practice

วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือเเห่งชาติ ประจำปี 2557


แนะนำวิทยาลัยการอาชีพสอง โดย vecclub


  • แผนกวิชายานยนต์
  • แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
  • แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
  • แผนกวิชาการบัญชี
  • แผนกวิชาคอมพิวเตอร์
  • แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
  • แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ระบบสารสนเทศภายใน

<< ชื่อผู้ใช้ >>

<< รหัสผ่าน >>
ความรู้