กิจกรรมวันวิชาการ
ลงข่าวโดย นายปรเมศร์ บุญเสริฐ   วันที่ 29 สิงหาคม 2557

วิทยาลัยการอาชีพสอง โดยเเผนกวิชาสามัญ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันวิชาการ มีกิจกรรมให้นักเรียนนักศึกษาได้เเสดงออก อาทิเช่น การเเสดงละครเวที การเเต่งกายในวรรณคดี กิจกรรมการร้องเพลง การเเสดงเปิดประตูสู่อาเซียน โดยมี ท่านผู้อำนวยการ นิพันธ์ เมืองพระ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผูบริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสอง เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  

เขียนข่าวโดย : นายปรเมศร์ บุญเสริฐ
วิทยาลัยการอาชีพสอง จ.แพร่ “คว้ารางวัลสถานศึกษาต้นแ

ศึกษาดูงานในสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2557 สาขางาน

วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า ได้เข้าศึกษาดูงานโครงกา


แนะนำวิทยาลัยการอาชีพสอง โดย vecclub ทดสอบภาษาไทย


  • แผนกวิชายานยนต์
  • แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
  • แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
  • แผนกวิชาการบัญชี
  • แผนกวิชาคอมพิวเตอร์
  • แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
  • แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ระบบสารสนเทศภายใน

<< ชื่อผู้ใช้ >>

<< รหัสผ่าน >>
ความรู้