วิทยาลัยเกษตรเเละเทคโนโลยีเชียงใหม่ ได้เข้าศึกษาดูงานโครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษ
ลงข่าวโดย นายปรเมศร์ บุญเสริฐ   วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558

วิทยาลัยเกษตรเเละเทคโนโลยีเชียงใหม่ ได้เข้าศึกษาดูงานโครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยการอาชีพสอง วันที่ 27  กุมภาพันธ์ 2558 โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่วิทยาลัยเกษตรเเละเทคโนโลยีเชียงใหม่ ได้ทดลองใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศวิทยาลัยการอาชีพสอง(SMIS)เพื่อนำใช้ในวิทยาลัยเกษตรเเละเทคโนโลยีเชียงใหม่  เเละได้รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ในการมาดูงานในครั้งนี้ 

เขียนข่าวโดย : นายปรเมศร์ บุญเสริฐ
โครงการฝึกอบรมเข้าค่ายลูกเสือวิสามัญ

โครงการปัจฉิมนิเทศ นักเรียน - นักศึกษา ประจำปี 2557

โครงการศึกษาดูงานแผนกวิชาช่างไฟฟ้า


วีดีทัศน์แนะนำวิทยาลัยการอาชีพสอง


วีดีทัศน์วิทยาลัยการอาชีพสอง รางวัลสถานศึกษาต้นเเบบระดับชาติ


วีดีทัศน์วิทยาลัยการอาชีพสองเข้า รับรางวัลชนะเลิศระบบติดตามดูเเลผู้เรียน


  • แผนกวิชายานยนต์
  • แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
  • แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
  • แผนกวิชาการบัญชี
  • แผนกวิชาคอมพิวเตอร์
  • แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
  • แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ระบบสารสนเทศภายใน

<< ชื่อผู้ใช้ >>

<< รหัสผ่าน >>
ความรู้