วิทยาลัยเทคนิคระยอง ได้เข้าศึกษาดูงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศวิทยาลัยการอาชีพสอง(SMIS)
ลงข่าวโดย นายปรเมศร์ บุญเสริฐ   วันที่ 19 ธันวาคม 2557

วิทยาลัยเทคนิคระยอง ได้เข้าศึกษาดูงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศวิทยาลัยการอาชีพสอง(SMIS) ณ วิทยาลัยการอาชีพสอง วันที่19ธันวาคม2557 โดยมีคณะผู้บริหาร  คณะครู เจ้าหน้าที่วิทยาลัยวิทยาลัยเทคนิคระยอง  เเละได้ทดลองใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศวิทยาลัยการอาชีพสอง(SMIS) เเละ  เเละ อาหารกลางวันร่วมกัน ที่วิทยาลัยการอาชีพสอง 

 

เขียนข่าวโดย : นายปรเมศร์ บุญเริฐ
วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัยเข้าศึกษาดูงานระบบ (SMIS)

ทีฆายุโกโหตุ มหาราชา 5 ธันวา มหาราช

งานวันพ่อ 5 ธันวามหาราช


วีดีทัศน์แนะนำวิทยาลัยการอาชีพสอง


  • แผนกวิชายานยนต์
  • แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
  • แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
  • แผนกวิชาการบัญชี
  • แผนกวิชาคอมพิวเตอร์
  • แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
  • แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ระบบสารสนเทศภายใน

<< ชื่อผู้ใช้ >>

<< รหัสผ่าน >>
ความรู้