ประเมินการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศ(ระดับภาค)
ลงข่าวโดย นายปรเมศร์ บุญเสริฐ   วันที่ 30 กันยายน 2557

สืบเนื่องจากวิทยาลัยการอาชีพสองได้รับประเมินการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศในระดับจังหวัด ซึ่งได้คะเเนน 3 ดาว จึงได้เข้าร่วมการประเมินจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศใน(ระดับภาค) ซึ่งรับการประเมินในวันที่ 28 กันยายน 2557 โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู ผู้รับผิดชอบ ให้ข้อมูลเเก่คณะกรรมการ เเละเข้าร่วมฟังความชี้เเจง ข้อเสนอเเนะ จากคณะกรรมการ ประเมินจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศใน(ระดับภาค) ในครั้งนี้ 

เขียนข่าวโดย : นายปรเมศร์ บุญเสริฐ
กิจกรรมODวิทยาลัยการอาชีพสอง

รับโล่เกียรติยศ สถานศึกษาต้นเเบบโครงการลดปัญหาการอ

วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย เเละ วิทยาลัยเทคนิคเเพร่


แนะนำวิทยาลัยการอาชีพสอง โดย vecclub


  • แผนกวิชายานยนต์
  • แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
  • แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
  • แผนกวิชาการบัญชี
  • แผนกวิชาคอมพิวเตอร์
  • แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
  • แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ระบบสารสนเทศภายใน

<< ชื่อผู้ใช้ >>

<< รหัสผ่าน >>
ความรู้